THE EXPERIENCE

In the southern parts of Sweden there's a large amount of smaller forest lakes with little habitation and low fishing pressure. Apart from good fishing Woodland Fishing also offer a nature experience in solitude without the distractions of other people on the lake. We mainly fish for pike but can also offer fishing for perch and zander.

Upplevelsen

I Nordöstra Skåne/södra Småland finns där mängder av mindre skogssjöar med lite bebyggelse och ett lågt fisketryck. Woodland  Fishing erbjuder inte bara ett bra fiske utan framförallt en naturupplevelse utan trängsel bland andra fiskare på sjön och en plats för lugn och ro. Vi fiskar framförallt gädda men kan också erbjuda fiske efter Abborre och Gös.

Peaceful fishing experience
Peaceful fishing experience

Peaceful fishing experience in a kayak

Guided kayak fishing
Guided kayak fishing

Guided kayak fishing

Big pike catch
Big pike catch

Big pike catch

Camp fire
Camp fire

Camp fire

Nature experience
Nature experience

Nature experience Sweden

Big fish
Big fish

Big fish

1/1