about the guide

When I was seven years old I caught my first pike and since then I have spent most of my free time dedicated to nature and fishing. For me the nature experience is just as important as catching the fat fish. Sustainable fishing with gentle methods have become very important to me. I think that fishing awakens something primitive and fundamental within us. In a modern time it's easy to loose touch with nature and that we are a part of it. Fishing helps remind me of what actually matters, regardless of whether it's fishing, friends, family or all of it combined ;) 

om mig

När jag var sju år fångade jag min första gädda och sedan dess har jag ägnat det mesta av min lediga tid åt fiske och natur. För mig är naturupplevelsen lika viktig som att fånga stora tjocka gäddor. Att fiska hållbart med skonsamma metoder har blivit lika viktigt som att fånga fisken. Jag tror fisket väcker något primitivt och grundläggande i oss. I en modern tid är det lätt att tappa kontakten med naturen och att vi är en del av den. Fisket hjälper mig att påminna om det som faktiskt spelar roll, oavsett om det är fiske, vänner, familj eller allt kombinerat ;)

☎  +46 70 45 55 221

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

© 2018 Woodland Fishing

Big pike fish

Big pike fish